- ترولی رستورانی (حمل و جمع آوری غذا)
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید