- راه بند طنابی تشریفاتی - جهان پاک
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید